SİTEMİZ HAKKINDA

 

 

1985 – 1986 Yıllarında İstanbul Eminönü ilçesi Süleymaniye ve Beyazıt çevresinde Mutfak ve Züccaciye gereçleri imalatı ve pazarlamasını yapan esnaflarımız 15–20 m2’lik gün ışığı olmayan çalışma ortamlarında hizmet etmekteydiler.
 
1986’lı yıllarda Zücaciye ve Mutfak eşyaları sektörünün hızlı değişim yaşadığı yıllardır. Bakırdan emayeye, emayeden alüminyuma, alüminyumdan çeliğe geçişin zorlukları yaşanmaktaydı. Zor şartlar altında üretim ve pazarlama yapan esnaflar, iç ve dış pazarlara o günün teknolojisi ve üretimi ile iç ve dış piyasalarda yer alıp rekabet etmenin imkansızlığını görmüşler ve yeni arayışlara başlamışlardı.
 
Fiziki yapısı uygun imalathanelerin, çağa uygun mağazaların, gelişen Dünya teknolojisi ile uyumlu üretimin biran önce gerçekleştirilmesi için sektörün ileri gelenleri Müteşebbis Sayın Ziya Develioğlu’nun etrafında toplanarak onun önderliğinde kooperatif kurmaya karar vermişler. Kurulan S.S. İstanbul bilumum mutfak eşyası küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi resmi hüviyetini kazanmasını takiben çalışmalara başlamış 22.02.1987 tarihinde 745 üye ile ilk genel kurulunu gerçekleştirmiştir.
 
14 Aralık 1988 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurula gidilerek Genel Kurul’da Büyükşehir Belediyesinden arazi alımı için Yönetim Kurulunun yetki talebi uygun bulunarak yönetim kuruluna yetki verilmiş. Yönetim Kurulu o günkü Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’dan İkitelli mevkiinden sanayi arsası alımı için yasal müracaatlarını yaparak gerekli izni de almıştır. Nurettin Sözen’in 1989 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilmesinden sonra  yasal müracaatlara rağmen arsa satış işlemi dondurularak askıya alınmış, beş yıllık başkanlığı döneminde Kooperatif yöneticilerinin bütün girişimlerine rağmen arsalar Kooperatifimize verilmemiştir.
 
1994 yılında yapılan yerel seçimler sonucunda bugünkü Başbakanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildikten sonra kendisinden randevu talep edilmiş, randevu sonrası yapılan görüşmelerde Büyükşehir Belediyesine yasal müracaatlar olmasına rağmen geçmiş yönetimin arsa alımını gerekçesiz olarak askıya alması Kooperatif üyelerini ve Kooperatifi mağdur ettiği anlatılmış,Bu görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamında olan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını heyete bildirmiştir.
 
04.05.1996 yılında Fındıkzade’de Tarcıncı düğün salonunda yapılan genel kurula üyemiz Sayın Osman DEVELİOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’ı Genel Kurula davet etmiş ve katılımını sağlamış. Genel Kurulda yöneticiler ve üyeler Sayın Başkana belediye tarafından verilmeyen arsayı ve mağduriyetlerini anlatmışlardır. Başkan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN üyelere yönelik konuşma yaparak arsanın Kooperatifinize verilmesinde yasal bir engel yoksa bu müktesep hakkın yerini bulması gerektiği yönünde çözüm bulunacağını açıklamış, beraberinde gelen yetkililere de sorunun çözümü için çalışma yapmalarını bildirmiştir. Çok geçmeden encümen kararı ile sanayi sitemizin arsaları satın alınmıştır.
 
Sanayi sitemizin arsasının alınıp inşaatlara başlanması üyelerin mağduriyetlerinin önlenmesi o gün Büyükşehir Belediye Başkanı şu an Başbakanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN’ın ve üyemiz Bahçelievler Belediye Başkanı Sayın Osman DEVELİOĞLU’nun katkıları ile sağlanmıştır. Kendilerine minnettarlığımız büyük olup, sanayi sitemiz var oldukça kendileri daima hayırla ve şükranla anılacaklardır.
 
Sitemizde inşaat faaliyetleri 1998 yılında başlamış ancak 1999 yılında meydana gelen depremle inşaat çalışmaları durdurulmuş yeni yönetmelikler yürürlüğe girdikten sonra çalışmalara tekrar izin verilmiştir. İnşaatlar 2005 ve 2006 yıllarından sonra hızlanmış 01.10.2010 yılında da tamamlanarak üyelere teslim edilmiştir.
 
Kooperatifimizin yapılaşması 105.000 m2 arsa üzerine 12 blok olarak planlanmıştır. 638 işyeri imalatları tamamlanarak üyelere teslim edilmiş, 58 hisselik M 11 Blok’un inşaatlarını ise 2002 yılı Genel Kurul kararına istinaden tahsis edilen üyeler tarafından yapılacaktır.
 
İşyerlerinin taban alanı 75 m2 üzerine kurulmuş kısmen bodrum kat+zemin kat+asma kat + 1 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Sitemizde 266 işyeri tekli dükkân olup, 372 işyeri ise çoklu dükkânlardır. Çoklu dükkânlarda ara bölmelerin olmaması işyerlerine değer kazandırmış kurumsallaşmış firmaların sitemize gelmesine vesile olmuştur.
  
Sanayi Sitemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içinde yer almakta olup yaşam ve sosyal donatılara en yakın konumdadır. Sitemizin tamamı dolduğunda yaklaşık üç bin beş yüz, dört bin çalışana istihdam alanı olacaktır.
 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde otuz yedi kooperatif içinde en gözde olan kooperatiflerden biridir. Mutfakçılar Sanayi sitemizin iskanlı olması siteye büyük değer kazandırmıştır. Sitemizde Mutfak Üretimi, Mutfak Yan Sanayi, Mutfak Gereçleri ve Zücaciye başta olmak üzere Elektrik, Elektronik, Gıda, Aksesuar, Küçük Ev Aletleri sektörleri mevcuttur.
 
Yönetim kurulunun 17/02/2011 tarihinde bayındırlık ve iskan bakanlığına (çevre ve şehircilik bakanlığına) yaptığı müracaatla Kooperatifin küçük sanayi yapı kooperatifi statüsünün Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine dönüşmesi için ilgili talepleri Bakanlıkça uygun bulunmuş gerekli izin alındıktan sonra 30.04.2011 tarihinde yapılan genel kurul kararı ile Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine dönüşmüştür. Statü değişikliği üyelerimize ve Kooperatifimize pozitif anlamda katkı sağlamış sanayi sitemizin değerini arttırmıştır.
 
Uzun yıllar emeğe emek katarak, bu emeği sabırla dokuyarak bugüne ulaştıran başta siz üyelerimiz ile Kooperatif yöneticilerimiz birlikte zorun üstesinden gelerek bir eserin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır.
  
Kuruluştan günümüze kadar görev yapan Yönetim ve Denetim kurullarına her türlü fedakârlığı yaparak desteğini esirgemeyen üyelerimize, inşaatların tamamlanması için gayret sarf eden idari ve teknik personele iyi niyetle ve azimle çalışan herkese sonsuz şükranlarımızı sunarız.
 
Ahirete intikal eden üyelerimize, yöneticilerimize, çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diler. Sanayi sitemizin ülkemize, üyelerimize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.
 
 
 
 
          S.S. MUTFAKÇILAR SANAYİ SİTESİ  
   TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
 
 
 

KALİTE POLİTİKASI

 

-        Sektörümüzde söz sahibi ve itibar edilen bir kuruluş olabilmek için Kooperatifi’mize olan güveni, sürekli olarak sağlamak, korumak ve artırmak yolunda ilerlerken şu ilkeleri benimsemekteyiz;

-        “Üyelerimiz kuruluş ortaklarımızdır” ilkesi ile mevcut kalite sistemimizin sürekliliğini korumak ve artırmak adına Üyelerimizin ve çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak.

-        Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru algılayıp, kaliteli Hizmet, yeterli kapasite ve zamanında teslimat ile Üye memnuniyeti sağlamak.

-        Gelişen teknolojiden gereken faydayı sağlamak kaydıyla Sanayi sitemizde yeni projeler üretmek, sürekli ileriye gitmek.

-        Yasal şartlar çerçevesinde yapılan üretim ve hizmette Tedarikçilerimiz ile Üyelerimiz karşılıklı faydaya dayalı olarak sürekli izlemek ve gelişimine katkıda bulunmak.

 

 

Takip eden değil, takip edilen bir Hizmet kültürü oluşturmak.

 

Kalite Politikamızdır.

ISO 9001:2015 KALİTE BELGESİ

 


Döviz

İstanbul Hava Durumu

ISTANBUL
Aluminum charts on InfoMine.com Brent Crude Oil charts on InfoMine.com 6 Months Nickel Prices - Nickel Price Chart